Witamy na stronie BBBcomp. Serwis mobilny jest w trakice prac modernizacyjnych.

IT
Realizujemy projekty informatyczne, usługi outsourcingowe a także dostawy sprzętu.

WMA
Wirtualna Makieta Architektoniczna jest naszym autorskim projektem skierowanym do sektora nieruchomości. Jest to nowatorska trójwymiarowa prezentacja inwestycji oddająca realizm budynku oraz otoczenia.

3D
Bierzemy udział w projektach dotyczących grafiki 3D, oraz tworzymy animacje

CMS
Tworzymy rozwiązania web oparte na autorskich systemach CMS oraz na CMS typu Open Source.


BBBcomp Wojciech Szenejko

ul. Skarbka Z Gór 140B/27
03-287 Warszawa
NIP: 537-12-10-496
tel: 530 655 675
mail: office@bbbcomp.com

office@BBBcomp.com

Słownik pojęć - wizualizacje 3d.

Tekstura

Teksturą nazywamy zwykły płaski obrazek (mapa bitowa), często jako teksturę używa się tzw. patternów (ang. pattern), obrazków które posiadają powtarzający się wzór. Obrazki te umieszczane są jako tło obiektów, np. cegły budynków, tynk, itp. Tekstury możemy przygotować w większości współczesnych programach graficznych.

Teksturowanie

Teksturowanie to technika stosowana w grafice trójwymiarowej, której celem jest przedstawienie szczegółów powierzchni obiektów przestrzennych za pomocą obrazów bitmapowych (tekstur).

Mapowanie

Mapowaniem nazywamy odwzorowanie współrzędnych dwuwymiarowej tekstury na współrzędne obiektu trójwymiarowego. 

Renderowanie

Renderowanie (rendering) jest to analiza modelu danej sceny oraz utworzenie na jej podstawie dwuwymiarowego obrazu wyjściowego w formie statycznej lub animacji.

Rozdzielczość wizualizacji.

Rozdzielczość określa ilość pikseli potrzebnej do wyświetlania obrazu. Przykładowo rozdzielczość FULL HD to 1920×1080, innymi słowy obrazek zapisany w full hd potrzebuje 1920 lini w poziomie i 1080 lini w pionie do prawidłowego wyświetlania całości obrazu.


Scroll to top