Witamy na stronie BBBcomp. Serwis mobilny jest w trakice prac modernizacyjnych.

IT
Realizujemy projekty informatyczne, usługi outsourcingowe a także dostawy sprzętu.

WMA
Wirtualna Makieta Architektoniczna jest naszym autorskim projektem skierowanym do sektora nieruchomości. Jest to nowatorska trójwymiarowa prezentacja inwestycji oddająca realizm budynku oraz otoczenia.

3D
Bierzemy udział w projektach dotyczących grafiki 3D, oraz tworzymy animacje

CMS
Tworzymy rozwiązania web oparte na autorskich systemach CMS oraz na CMS typu Open Source.


BBBcomp Wojciech Szenejko

ul. Skarbka Z Gór 140B/27
03-287 Warszawa
NIP: 537-12-10-496
tel: 530 655 675
mail: office@bbbcomp.com

office@BBBcomp.com

Jak powstają wizualizacje architektoniczne?

Jak powstają wizualizacje architektoniczne?

Jak powstają wizualizacje architektoniczne?

Powstawanie wizualizacji jest skomplikowanym oraz czasochłonnym procesem, dlatego przed przystąpieniem do tworzenia wizualizacji dobrze jest zapoznać się z etapami jej powstawania.

Słowem wstępu..

UWAGA !!!

Jesteśmy twórcami
najlepszego rozwiązania na rynku
wizualziacji interaktywnych V-Arch.

Zobacz więcej tutaj

Zanim otrzymamy finalna wizualizację, trzeba wykonać szereg czynności które możemy podzielić na : rozpoznanie oczekiwań klienta, zebranie materiałów od klienta, budowanie geometrii, teksturowanie, oświetlenie i ustawienie kamer, wstępny rendering, finalny rendering i postprodukcja. Poniżej zamieściliśmy opis każdego etapu prac.

1. Rozpoznanie oczekiwań klienta.

Informacje odnośnie tego, co będzie przedmiotem wizualizacji, jakiej rozdzielczości mają być ujęcia, ilość ujęć jaką trzeba wyrenderować oraz czas potrzebny na wykonanie projektu, będą znaczące w przedstawieniu oferty.

2. Materiały od klienta.

Wizualizacje architektoniczne powstają w oparciu o dostarczone przez klienta materiały. Mogą to być pliki z Autocada (dwg), pliki pdf, zdjęcia szkiców, fotografie, a także gotowe modele 3d. Jest to bardzo istotne, przy określaniu ceny projektu. Dostarczony model 3d przyspieszy pracę i wpłynie na obniżenie ceny wizualizacji.

3. Budowanie geometrii.

Powstawanie wizualizacji zaczyna się od stworzenia bryły 3d, a więc trójwymiarowego obiektu zbudowanego z wielokątów i umieszczonego w wirtualnej przestrzeni. Proces budowania geometrii nazywa się modelowaniem. Do modelowania służą profesjonalne programy np. 3d studio max, Maya.

Wizualizacje architektoniczne - budowanie geometrii
Wizualizacje architektoniczne - budowanie geometrii

4. Teksturowanie.

Kolejnym etapem w tworzeniu wizualizacji jest teksturowanie, czyli nakładanie (mapowanie) tekstur na trójwymiarowe obiekty. Nakładanie tekstur polega na oklejaniu bryły 3d odpowiednią mapą bitową przedstawiającą określoną fakturę np. drewna, tynku, cegły. Kolejnym krokiem jest stworzenie tzw. materiałów, czyli ustawienie parametrów dla danej tekstury odpowiedzialnych za interakcję elementu z otoczeniem np. odbicia, przeźroczystość, połysk, szorstkość itd.

Wizualizacje architektoniczne - teksturowanie.
Wizualizacje architektoniczne - teksturowanie.

5. Oświetlenie i ustawienie kamer.

Gdy mamy już obiekty z nałożonymi teksturami do sceny należy dodać oświetlenie i kamery. Ustawienie kamer ma szczególne znaczenie ponieważ to z nich będą renderowane gotowe ujęcia. Bardzo ważnym elementem przy tworzeniu wizualizacji 3d jest ilość i rodzaj źródeł światła w scenie. Wybór oświetlenia na bardzo duży wpływ na jakość wizualizacji i czas jej renderingu.

Wizualizacje architektoniczne - ustawienie kamer.
Wizualizacje architektoniczne - ustawienie kamer.

6. Wstępny rendering.

Przed przystąpieniem do ostatecznej fazy powstania wizualizacji należy wykonać wstępny rendering. Generowane są zdjęcia gorszej jakości i w niskiej rozdzielczości. Jest to poglądowa wizualizacja, którą przedstawia się klientowi w celu akceptacji.

7. Finalny rendering.

Na tym etapie produkcji pracę przejmuje komputer. Za pomocą tzw. silnika renderującego, komputer dokonuje przeliczenia wszystkich parametrów sceny. Efektem jego pracy jest wygenerowany obraz. Najpopularniejsze silniki wykorzystywane przy tworzeniu foto realistycznych wizualizacji to V-ray i Mental Ray. Proces renderowania jest czasochłonny, może potrwać od kilku do kilkunastu godzin w zależności od ustawień w scenie oraz mocy obliczeniowej komputera.

Wizualizacje architektoniczne - finalny rendering.
Wizualizacje architektoniczne - finalny rendering.

8. Postprodukcja.

Jest to ostatni etap pracy nad wizualizacją. Za pomocą programów takich jak Photoshop wyrenderowany obraz poddawany jest obróbce graficznej. Dzięki takim zabiegom wizualizacja staje się foto realistyczna i trudniejsza do odróżnienia od fotografii.

Wizualizacje architektoniczne - postprodukcja.
Wizualizacje architektoniczne - postprodukcja.

Nasze przykładowe realizacje statycznych wizualizacji architektonicznych:

Wizualizacje architektoniczne Stalowa Wola

Wizualizacja architektoniczna

Model budynku.

Zoom
Wizualizacje architektoniczne

Wizualizacja architektoniczna

Model budynku.

Zoom
wizualizacje architektoniczne Kraków

Wizualizacja architektoniczna

Model budynku.

Zoom

Więcej wizualizacji architektonicznychScroll to top